Hiperbarik Oksijen Tedavisi Bir Çok Hastalıkta Hayat Kurtarıcı Rol Oynamaktadır :

TEDAVİ ALANLARI

 • Ani İşitme Kaybı
 • Ani Görme Kaybı
 • Şofben-Soba (Karbonmonoksit) Zehirlenmesi
 • Diyabetik yaralar (Şeker Hastalığı)

 • Alt ekstremitenin ülserli variköz venleri (venöz ülserler)

 • Dekubitüs (yatak) yaraları

 • Periferik vasküler hastalıklar

 • Ayak bileği açık yarası

 • Operasyon yarası

 • Riskli greft ve operasyonları öncesi ve sonrası

Yara İyileşmesinin Geciktiği Durumlar
Kemik ve Yumuşak Dokuların Enfeksiyonları / Nekrozu
 • Kronik osteomyelit (kemik iltihabı)

 • Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri

 • Avasküler - aseptik nekroz

 • Malign otitis eksterna

 • Nekrotizan fasiit

 • Deri ve sübkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları

 • Gazlı gangren (klostridiyal miyonekroz)

Diğer Tedavi Alanları
 • Dekompresyon hastalığı (vurgun)

 • Gaz (hava) embolisi

 • Termal yanıklar

 • Alt ve üst ekstremite arterlerinin embolizmi/trombozu

 • Kafa içi apse ve  granülom

 • Anoksik ensefolapati

 • Crush yaralanması

 • Kompartman sendromu

 • Radyasyon nekrozu